Spolek na ochranu Barrandova

O nás

Spolek na ochranu (starého) Barrandova je právním nástupcem bývalého Občanského sdružení na ochranu Barrandova založeného v roce 2004.

Občanské sdružení vzniklo jako reakce obyvatel Městské památkové zóny Barrandov na nezodpovědné jednání úřadů, které povolily ničit území památkové zóny výstavbou velkých bytových komplexů a stavět i na lesních pozemcích chráněných územním plánem.

Spolek pomáhá občanům setkávat se a společně hledat a navrhovat řešení, která udrží a zvýší kvalitu bydlení v památkové zóně a zajistí ochranu přírody v okolí bydliště. Hlavní činností spolku zůstává kontakt s úřady za účelem tlaku na důsledné dodržování zákonů, vyhlášek a předpisů ochraňující Městskou památkovou zónu Barrandov, či Národní přírodní památku Barrandovské skály. Dále se spolek zaměřuje na hájení zájmů občanů při řešení konkrétních kauz společných pro zájmové území, jako je dopravní obslužnost MHD, stav chodníků či problematické parkování návštěvníků filmového studia před rodinnými domy.

Příjemnější součástí spolkové činnosti jsou společenská setkání, turistické, sportovní, vzdělávací a kulturní akce, či společné zvelebování zahradní čtvrti — tzv. „českého Hollywoodu“.

Přihláška do Spolku — Odběr novinek

Více informací k přihlášce do Spolku a odběru novinek naleznete v Členské sekci.